Expo Karlskrona - ställer om

2022-11-24

Arbetet för att stärka Karlskronas utveckling och attraktivitet genom projektet Expo Karlskrona byter form efter ett beslut av den politiska ledningen i Karlskrona kommun. Arbetet är av strategisk vikt för Karlskronas utveckling, och kommer därför att omvandlas till en permanent verksamhet i stället för den projektform det har idag.

Detta innebär att varumärket ”Expo Karlskrona” kommer avvecklas, och arbetet kommer bedrivas kopplat till platsen ”Karlskrona” för att på så sätt markera långsiktigheten i arbetet med samhällsutveckling.

Samtidigt beslutar den politiska ledningen att evenemanget Expo25 inte kommer genomföras. Däremot kommer arbetet med externa evenemang kopplat till samhällsutvecklingen i Karlskrona fortsätta, och också accelerera.

Nätverket av partners inom Expo Karlskrona kommer även i fortsättningen erbjudas möjligheten att ingå i det fortsatta arbetet, med tydligt fokus på Karlskronas utveckling mot att vara en förebild för hållbara livsmiljöer.

Formerna för det fortsatta permanenta arbetet kommer utarbetas i närtid.

 

Frågor om det politiska förslag till beslut riktas till kommunstyrelsens ordförande.

Frågor om Expo Karlskrona och det fortsatta arbetet riktas till niklas.carlsson@karlskrona.se