10X Arena

10X Arena är ett långsiktigt levande labb för aktivt lärande genom omedelbar och oberoende innovation. Utmaningen är Exponentiell klimatomställning och målet en värld i ekologisk balans.

Fredrik Andrén

Medgrundare av 10X Arena

Vem är du?

Jag är en av grundarna till 10X Arena och envisas med att beskriva mig självt som etnometodolog. En som ifrågasätter allmänna sanningar, påstridigt orerar för värdet av fältstudier och tror på vår förmåga att lösa globala utmaningar med hjälp av exponentiella tekniker är en längre, men också korrekt beskrivning.

Berätta lite om 10X Arena!

10X Arena är resultatet från 5 års fältstudier och validering av en hypotes om att det finns ett behov av att innovera genom att experimentera med exponentiella tekniker för att bygga resilienta organisationer såväl som att lösa våra stora globala utmaningar, med fokus på ekologisk hållbarhet. Den mest kompakta beskrivningen är att 10X Arena är ett långsiktigt levande labb för aktivt lärande genom omedelbar och oberoende innovation. Utmaningen är Exponentiell klimatomställning och målet en värld i ekologisk balans.

Varför är ni engagerade i att forma framtidens livsmiljöer?

Våra samarbeten med Boverket har smittat av sig och skapat ett intresse för samhällsbyggnad såväl som att vi är övertygade om att vi står inför stora förändringar inom detta område. Vi ser hur nya förväntningar och behov skapar utrymme, såväl som krav på, nya lösningar. Likväl ser vi att en väl designad livsmiljö har stor påverkan på hur vi förhåller oss till ekologiskt leverne och spelar en viktig roll i den exponentiella klimatomställningen.

Hur ser ni på Karlskronas framtid?

Karlskrona är en stad byggd på innovation och i många aspekter finns den mentaliteten och självbilden kvar. Vår position och storlek i världen gör oss exceptionellt väl designade för att ta oss an de mer komplexa men mindre resurskrävande utmaningarna i ett så stort förändringsarbete som klimatomställningen är. Vi har alla delar som behövs för att bli globalt relevanta, det är bara en fråga om att pussla ihop dem på rätt sätt och säkerställa att vi kan, orkar och vågar agera.

Berätta varför ni står bakom satsningen Expo Karlskrona.

För att vara uppriktiga för att vi upplever att Niklas står för en vision och världsbild vilken vi delar. Vi ser liknande på utmaningen och har identifierat liknande behov. Samarbete är en sådan viktig aspekt och Expo Karlskrona utgör en viktig del i att skapa goda förutsättningar för just detta.

Vad önskar du att vi tillsammans ska ha åstadkommit om fem år?

Karlskrona är platsen dit de allra bästa tar sig för att experimentera med ekologisk hållbarhet. Vårt uttalade uppsåt är vida känt och vår trovärdighet när det kommer till att besvara komplexa frågeställningar om klimatomställningen är stor. Vi anses vara en kraft att räkna med då vi levererar resultat där många andra blir stående.