Affärsverken

Affärsverken logga

Affärsverken har en bred verksamhet med två gemensamma nämnare - hållbarhet och bra service. Vi arbetar med affärsområdena energi, cirkulär och kommunikation samt kör skärgårdstrafiken i Karlskrona.

Caroline Sörensen

Hållbarhetschef, Affärsverken

Vem är du?

Jag har arbetat på Affärsverken sedan 2015, men kommer ursprungligen från Göteborg. Jag kom till Karlskrona med värnplikten och arbetade sedan ombord på fartyg under ett par år. Min drivkraft har alltid varit hållbarhetsfrågor och via studier i Lund och examensarbete i klimatpolitik kom jag i kontakt med Affärsverken, som visade sig behöva någon som jobbade heltid med hållbarhetsfrågor på ett annat sätt än tidigare. Jag har stannat i Karlskrona inte bara för att jag fick mitt drömjobb och fann kärleken, utan också för att Karlskrona erbjuder en sådan livskvalitet med nära till både stad, hav och natur vilket gör vardagen både enkel och vacker.

Berätta lite om Affärsverken!

Affärsverken har funnits i 115 år och har haft hand om både gaslyktor, spårvagnar och hämtat sopor med häst och vagn. Idag försörjer vi Karlskronaborna med stadsnät, el, fjärrvärme, insamling och återvinning och inte minst skärgårdstrafiken. På senare år har vi även utvecklat våra produkter och tjänster inom bland annat mikroproduktion, laddinfrastruktur, smarta nät och IoT (sakernas internet) för att nämna några. Vi är initiativtagare till Karlskrona Solpark. Vi ägs av Karlskrona kommun och våra 250 medarbetares hjärtan brinner för Karlskrona och Blekinges – hållbara – utveckling.

Varför är ni engagerade i att forma framtidens livsmiljöer?

För oss är det självklart att vara en drivande kraft i samhället för en hållbar omställning, inte bara inom energi, resurshantering och infrastruktur, utan i samhällsutvecklingen i stort och människors beteenden. Hur livsmiljöerna formas har ju också givetvis stor påverkan på vår verksamhet och våra möjligheter att leverera stabila nät och långsiktigt hållbara lösningar. 

Hur ser ni på Karlskronas framtid?

Karlskronas historia som stolt örlogsstad och med internationellt framstående industrier har både då och nu bidragit till stadens utveckling. Fler invånare, fler företag och bättre välfärd skapar en grund för att Karlskrona ska fortsätta växa och utvecklas på ett hållbart sätt. Det vill vi värna om. Och det gäller ju förstås både staden och hela kommunen!

Berätta varför ni står bakom satsningen Expo Karlskrona.

Expo Karlskrona samlar mycket av det som behövs för en hållbar samhällsutveckling under ett och samma tak. Små och stora företag i olika branscher, det privata och offentliga, utmaningar och lösningar. För oss som samhällsviktig aktör, är det självklart att både delta i och bidra till Expo Karlskrona.

Vad önskar du att vi tillsammans ska ha åstadkommit om fem år?

Jag hoppas att vi inte bara tagit fram nya lösningar på problem och utmaningar som vi alla står inför, utan också lyckats inspirera och vara föregångare på hur man kan hitta lösningar tillsammans.
Jag hoppas också att vi vågat vara tuffa mot oss själva och verkligen tänkt ett steg längre vad gäller hållbarhet, och att de lösningar och affärsmodeller som har kommit fram är förnybara, cirkulära och inkluderande.