Brinova Fastigheter

Brinova logotyp

Brinova äger, utvecklar och förvaltar hyresbostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige.

Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. 

Martin Wallin

Regionchef, Brinova

Vem är du?

Martin Wallin, regionchef på Brinova Fastigheter för område Öst innefattande östra Skåne samt Blekinge. Har varit med och startat bolaget och har min hemmahamn i Karlskrona.

Berätta lite om Brinova Fastigheter!

Brinova är ett ungt innovativt företag med fokus på bostäder och samhällsfastigheter. Vårt mål är att ta en aktiv del i samhällsutvecklingen i de orter vi finns i.

Varför är ni engagerade i att forma framtidens livsmiljöer?

Som fastighetsbolag så är man en del av samhället, i våra fastigheter finns både människors hem och samhällsviktig verksamhet. Om vi vill fortsätta att erbjuda attraktiva livsmiljöer, så måste vi vara en del av det arbetet! Vi måste arbeta med flera faktorer, dels handlar det om en miljömässigt hållbar projektutveckling, men också om att erbjuda miljövänliga alternativ för el- och energiförsörjning i och omkring våra fastigheter. Vårt hållbarhetsarbete innefattar också en närvaro med sponsorskap i lokala föreningar och erbjudande av sommarjobb till ungdomar i Karlskrona årligen.

Hur ser ni på Karlskronas framtid?

Karlskrona har en bra framtid. Vi har bra förutsättningar att skapa attraktiva boendemiljöer och det ska vi ta vara på. Här är ju otroligt vackert!

Berätta varför ni står bakom satsningen Expo Karlskrona.

Vi vill vara en aktiv part i Karlskronas utveckling men det är tillsammans vi gör det bäst. Här hoppas vi att Expo Karlskrona ska bli en plattform som förenar.

Vad önskar du att vi tillsammans ska ha åstadkommit om fem år?

Då är vi en stad med gott självförtroende under stark utveckling.