Blue Science Park

Blue Science Park logotyp

Blue Science Park har som uppdrag är att accelerera innovation och digital transformation i näringsliv och samhälle. Vi är en mötesplats och utvecklingsmiljö. Här samlas och samverkar individer, företag och organisationer för att utveckla sig själva, sina verksamheter och samhället.

David Appelberg

Digital Samhällsbyggnad & Marin Teknik, Blue Science Park

Vem är du?

Jag arbetar på Blue Science Park och utvecklar områdena Digital Samhällsbyggnad och Marinteknik sedan 1,5 år tillbaka. Tidigare har jag en bakgrund från att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen (GIS-system), sjöbefäl inom offshore samt affärsutveckling. Jag tror på nätverkandets kraft och att vi tillsammans i Karlskrona kan göra stora innovationssprång inom ramen för Expo Karlskrona.

Berätta om Blue Science Park! 

Blue Science Park är en innovationsmiljö som ska stärka Blekinge. Vi har som uppdrag att accelerera innovation och digital transformation i näringsliv och samhälle. Vi är en mötesplats och utvecklingsmiljö.

Varför är ni engagerade i att forma framtidens livsmiljöer? 

Inom vårt kluster Samhällsbyggnad finns det flera aktörer som arbetar med detta område och vi på Blue Science Park vill bidra till utvecklingen inom detta område med hjälp av digitalisering och innovation.

Hur ser ni på Karlskronas framtid?

Karlskrona har en enorm potential med sin fantastiska livsmiljö och om vi kan samordna den kompetens och energi som finns och erbjuda en spännande testmiljö för innovativa helhetslösningar så tror jag att Karlskrona kommer att vara intressant för hela Sverige och även internationellt. För att lyckas är det viktigt att vi har ett systemtänkande och att vi har nära kontakt mellan olika aktörer.

Berätta varför ni står bakom satsningen Expo Karlskrona.

Expo Karlskrona passar som hand i handsken med det som vi vill arbeta med inom vårt kluster Digital Samhällsbyggnad.

Vad önskar du att vi tillsammans ska ha åstadkommit om fem år?

Om fem år hoppas jag att vi kan visa upp några olika testområden i Karlskrona där vi med stöd av digitalisering och innovation (t.ex. den digitala tvillingen) har tagit fram nya spännande lösningar för hållbara livsmiljöer i Karlskrona. Detta har vi åstadkommit genom att kombinera kompetenser inom samhällsbyggnad, hållbarhet och digitalisering och på så sätt har nya idéer och innovation uppstått.