Blekinge Tekniska Högskola

BTH logo

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, har en tydlig profilering – det är samhällets digitalisering och hållbarhet som står i fokus.

BTH:s uppdrag är att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom högre utbildning, forskning och innovation. BTH bedriver utbildning och forskning inom områden där samhället har stora behov.

Genom internationell spetskompetens bidrar vi till digital och hållbar omställning. Som teknisk högskola har vi ett ansvar och en unik möjlighet att ge vårt bidrag till både regional och nationell konkurrenskraft och till global hållbarhet.

Samverkan med samhälle och näringsliv bidrar till att skapa attraktivitet och till att vår utbildning och forskning håller hög kvalitet och relevans.

Välkommen till BTH!

Andreas Larsson

Vicerektor vid BTH med ansvar för samverkan, innovation och entreprenörskap

Vem är du?
Jag är vicerektor vid BTH med ansvar för samverkan, innovation och entreprenörskap. Rollen handlar till stor del om att utveckla våra strategiska partnerskap med näringsliv och omgivande samhälle, samt att ansvara för ett effektivt nyttiggörande av BTH:s kunskapstillgångar, bland annat genom att stödja utveckling av innovationer med ursprung i forskning och utbildning. Jag bor i centrala Karlskrona med sambo och tre barn. Jag spelar hockey med både KHK:s och KRIF:s veteranlag så ofta tillfälle ges.

Berätta kortfattat om Blekinge Tekniska Högskola!

BTH är ett tydligt profilerat lärosäte med samhällets digitalisering och hållbarhet i fokus. Vårt uppdrag är att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom högre utbildning, forskning och innovation. Genom internationell spetskompetens bidrar vi till digital och hållbar omställning. BTH har ca 5 900 registrerade studenter, vilket betyder 2700 helårsstudenter, och ca 460 anställda. Vi har campus i Karlskrona och Karlshamn.

Varför är ni engagerade i att forma framtidens livsmiljöer?

BTH:s vision är en bättre värld genom kunskap, kompetens och innovation inom digitalisering och hållbarhet. Som teknisk högskola och som en kunskapsdriven organisation med fokus på nytta och tillämpning är vi en drivkraft i omställningen till ett hållbart och mer digitalt samhälle. Arbetet med hållbar utveckling genomsyrar alla delar av BTH:s arbete och vare sig det gäller hållbar stadsplanering, strategiskt ledarskap för hållbarhet, tillämpad hälsoteknik, eller hållbar produktutveckling så bidrar vi exempelvis till framtagningen av nya produkter, tjänster, metoder och arbetssätt som har stor potential att öka vår livskvalitet och skapa ett bättre och hållbart samhälle.

Hur ser du på Karlskronas framtid? 

Trenden med 15-minutersstaden, där det mesta av våra vardagsbehov finns tillgängligt inom 15 minuters avstånd från boendet, har blivit ännu tydligare i samband med pandemin. För mig är det tydligt att Karlskrona har fantastiska förutsättningar för att erbjuda invånarna hög livskvalitet i livets alla skeenden, oavsett om det gäller tillgänglighet och attraktivitet kring boende, jobb, skolor, handel, kultur, nöje, idrott eller friluftsliv. Det krävs ju dock en rejäl omställning på många plan, både vad gäller tekniska förutsättningar och beteendeförändringar för att nå en attraktiv livsmiljö som är både smart och hållbar. En stad av Karlskronas storlek tror jag är helt perfekt för att genomföra innovativa projekt där vi tillsammans utvecklar och testar nya lösningar för smarta och hållbara städer.

Berätta varför ni står bakom satsningen Expo Karlskrona.

Det är en utmärkt möjlighet för olika aktörer att göra en gemensam kraftsamling så att vi inte bara får inspiration till en möjlig hållbar och digital omställning, utan att vi också skapar kunskap, resurser och praktisk handling så att våra idéer även förverkligas i slutändan och kommer samhället till nytta.

Vad önskar du att vi tillsammans ska ha åstadkommit om fem år?

Att vi har kommit en bra bit på väg i ett antal relativt storskaliga omställningsprojekt i samverkan mellan olika aktörer från akademi, näringsliv och offentlig sektor. Vi har ett antal samverkande testbäddar som stöttar forskning, utveckling och test av framtida lösningar. Vi attraherar nationellt och internationellt intresse för vår förmåga att ligga i framkant av en smart och hållbar samhällsutveckling.