Edgify

Edgify logotyp

Vi bosatte oss en gång i vackra Blekinge eftersom vi valde livskvalitet framför karriär i någon av våra större städer. Genom åren har vi sett hur landsbygden och våra mindre städer avbefolkas. Alltmedan de stora städerna växer över sina breddar.

Det här vill vi ändra på. Vi är övertygade om att det går att förändra. Det går att få företag och människor att söka sig till mindre orter och kommuner i vårt vackra land.

Vi vet att det går. Några av oss var med och vände den negativa befolkningsutvecklingen i Karlskrona. Vi hämtade inspiration och kunskap från forskare inom regional och lokal utveckling. Därefter utvecklade vi en förklaringsmodell och ett verktyg för hur man gör detta. I praktisk handling.

Filip Issal

Redovisningskonsult, Edgify

Vem är du?

Mitt namn är Filip Issal. Jag arbetar som redovisningskonsult och är en del av konsultnätverket Edgify. Mina dagar handlar mestadels om frågor som rör företagande, tillväxt och lösningar på olika samhällsproblem - att bidra till detta tillsammans med mina kunder är något jag verkligen brinner för!
Jag har ett par hyllmeter med militärhistoria hemma men alldeles för lite tid att läsa.

Berätta lite om Edgify!

Edgify är ett konsultnätverk med fokus på strategisk tillväxt. Vi tror att man kan lösa många av samhällets olika utmaningar genom att samverka mellan näringsliv, forskning och samhällsinsatser - och det är just denna treenighet som är Edgifys nisch.

Varför är ni engagerade i att forma framtidens livsmiljöer?

Vi konsulter i Edgify har sett hur Karlskrona efter bomässan 1993 förändrades till en stad präglad av tillväxt, internationalisering och bostadsområden som tillvaratar på det historiska Karlskrona och ny arkitektur. En vidareuteckling av detta där människors liv kan levas i närhet med moderna faciliteter och natur, där förväntningar på god standard och samhörighet med miljö och natur tror vi är fullt möjligt utan att tillväxt eller tekniksprång ska vara omöjliga. Där vi vill bidra.

Hur ser ni på Karlskronas framtid?

Karlskrona är en unik plats med närhet till andra sidan Östersjön. Östersjön kan bli vår stora tillväxtmöjlighet med ett näringsliv som både har samarbete kring Östersjön och där elektrifiering av havet kan innebära både elproduktion, elöverföring och fartyg drivna med el.

Berätta varför ni står bakom satsningen Expo Karlskrona.

Utveckling och förändringar behöver energi och kontaktytor, där tycker vi det ska bli väldigt spännande att både bidra och se vad andra bidrar med för att nå målet om ett Karlskrona som kan bli ännu bättre.

Vad önskar du att vi tillsammans ska ha åstadkommit om fem år?

Att gemene man i Karlskrona kan se och medverka till ett Karlskrona, som är en liten del av världen, men där vårt bidrag gör skillnad.