Heimstaden

Heimstaden är ett ledande europeiskt bostadsfastighetsbolag med en vision om att förenkla och förgylla kundernas liv genom omtänksamma boenden. Vår ambition är att växa på ett ansvarsfullt och hållbart sätt tillsammans med samarbetspartners som delar våra värderingar. Inom ramen för vår strategi ska vi samverka med andra intressenter och skapa möjligheter genom att bidra med erfarenhet, kunskap och kapital.

Ulf Åberg

Regionchef, Heimstaden

Vem är du?

Mitt namn är Ulf Åberg och jobbar som regionchef på Heimstaden. Heimstaden är ett av Sveriges snabbast växande fastighetsbolag med inriktning huvudsakligen på hyrda bostäder.

Berätta om Heimstaden!

I Karlskrona äger vi ooch förvaltar ett stort antal bostäder men även många kommersiella lokaler så som Wachtmeister Galleria. Vår närvaro i staden gör att vi tycker det är viktigt att bidra till samhällsutvecklingen. 

Varför är ni engagerade i att forma framtidens livsmiljöer?

Vi har länge varit drivande i utvecklingsfrågor, inte minst kopplat till centrumkärnan där vi har stort intresse i att göra Karlskrona till en ännu mer attraktiv stad att bo och leva i.

Hur ser ni på Karlskronas framtid?

Framtiden för Karlskrona är ljus men efter några års svacka kan vi konstatera att jobbet gör sig inte självt. Nu måste vi gå samman inom näringslivet, kommunen och invånare i allmänhet för att tillsammans skapa den stad vi vill ha framöver. En stad som lockar hit fler, både besökare men även de som finner Karlskrona oemotståndligt och flyttar hit för jobb eller skola

Berätta varför ni står bakom satsningen Expo Karlskrona.

I detta arbete som jag beskrivit ovan kommer Expo Karlskrona spela en stor roll och vi ser det därför som en självklarhet att stå bakom satsningen.

Vad önskar du att vi tillsammans ska ha åstadkommit om fem år?

I det korta perspektivet skall vi vända en negativ befolkningstrend och om fem år ser vi tillbaka på den period som verkligen satte staden på kartan och är ett självklart alternativ i livets olika skeden.