Karlskrona City

Karlskrona City logotyp

Karlskrona City vill skapa en levande stadskärna fylld av evenemang, stolta Karlskrona-bor och nöjda besökare som talar väl om vår stad.

Berätta lite om Karlskrona City!

Carlskrona Centrumförening är en medlemsbaserad förening vilande på tre ben: Medlemmar, Fastighetsägare och Kommun. Centrumföreningen har runt 200 medlemmar, främst butiker, restauranger, caféer, hotell, gym, tjänsteföretag och fastighetsägare i Karlskrona stadskärna, men även näringsidkare utanför densamma. För i stort sett all verksamhet, aktiviteter och evenemang som Centrumföreningen bedriver, anlitas det helägda dotterbolaget Karlskrona Handel och Service (KHS) för utförandet. Verksamheten bedrivs under varumärket Karlskrona City med verksamhetsidén att skapa de bästa förutsättningarna för medlemmar att bedriva handel. Målet är att skapa en levande stadskärna fylld av evenemang, stolta Karlskrona-bor och nöjda besökare som talar väl om vår stad. Genom att driva eller vara delaktiga i evenemang och centrumutveckling skall vi skapa känslan av att det händer mycket i City för att nå våra mål och leva upp till vårt syfte.

Varför är ni engagerade i att forma framtidens livsmiljöer?

Framtiden kan inte skapas av en enskild aktör utan förutsätter samverkan mellan Kommun och en rad olika privata aktörer. Vi vill bidra till att skapa en livskraftig miljö som ger människor förutsättningar att leva och verka i sin stad och få sin utkomst på hemmaplan.

Hur ser ni på Karlskronas framtid?

Karlskrona har ett läge och förutsättningar som få städer har. Samverkar vi kring att utveckla och förvalta det kan vi skapa en unik attraktionskraft för såväl invånare, besökare och näringsliv.

Berätta varför ni står bakom satsningen Expo Karlskrona.

Expo Karlskrona ger förutsättningar att lyfta fram våra styrkor och fördelar och bidrar till samverkan genom att alla jobba mot ett gemensamt mål.   

Vad önskar du att vi tillsammans ska ha åstadkommit om fem år?

En stad med attraktionskraft och långsiktigt tillväxtpotential.