Karlskrona kommun

Karlskrona kommun är huvudman för satsningen på Expo Karlskrona, och strävar ständigt efter att ge våra invånare en god livskvalitet och samhällsservice i framkant.

Sandra Bizzozero

Kommunstyrelsens ordförande i Karlskrona

Vem är du?

Jag är kommunstyrelsens ordförande i Karlskrona, och leder därmed det politiska arbetet i kommunen. Det betyder att jag tillsammans med mina kollegor varje dag arbetar för att Karlskrona ska utvecklas och för att våra invånare ska få bästa möjliga samhällsservice och livskvalitet. När jag inte arbetar med det älskar jag att ta en löprunda i vår vackra stad eller ta en ridtur på hästryggen. Karlskrona erbjuder så många möjligheter att njuta av naturen!

Berätta om Karlskrona kommun! 

Karlskrona kommun har ansvaret för stora delar av samhällets service till våra invånare, till exempel skolor, äldrevård och stöd till personer med funktionsvariation. Vi har också det övergripande ansvaret för samhällsplanering och att ge de bästa förutsättningarna för ett starkt näringsliv nu och i framtiden.

Varför är ni engagerade i att forma framtidens livsmiljöer? 

Jag tror att Karlskrona och Blekinge har fantastiska möjligheter att erbjuda ett gott liv för våra invånare, men även för personer som ännu inte upptäckt hur bra det är att bo och leva här. Kommunen strävar varje dag efter att skapa ett hållbart samhälle för alla, där livsmiljön är trygg och erbjuder allt som behövs för ett gott liv. För att göra det behöver vi möta dagens och morgondagens utmaningar och möjligheter med öppna ögon. Framtidens boende- och livsmiljöer måste kunna ta tillvara på de möjligheter som ny teknik erbjuder men samtidigt värna om den historia som finns på denna unika plats. Jag är personligen mycket engagerad i att tillsammans med företag, organisationer och invånare kan bygga ett samhälle som är klimatsmart, inkluderande och innovativt.

Hur ser ni på Karlskronas framtid?

Det är lätt att man blir hemmablind och inte ser alla de möjligheter som finns här. Jag tror att vi kommer se en förändring i hur människor bor och arbetar i framtiden, där fler får möjlighet att arbeta hemifrån. Det ger en plats som Karlskrona möjligheten att erbjuda ett gott liv till människor som idag trängs i storstäderna. Här kan man få en helt annan livskvalitet! Vi arbetar samtidigt ständigt med förbättringar för våra nuvarande invånare, för att ge bästa möjliga förutsättningar för ett gott liv. 

Berätta varför ni står bakom satsningen Expo Karlskrona.

Karlskrona kommun har tagit initiativet till satsningen på Expo Karlskrona, och är huvudman för den. Tillsammans med en lång rad andra aktörer vill vi få fart på utveckling och tillväxt i Karlskrona - givetvis med hållbarhet i fokus. Jag tror det är viktigt att ha en sådan här framtidsinriktad satsning att samlas kring för att få full kraft i arbetet. Tillsammans kan vi bygga framtidens goda samhälle.

Vad önskar du att vi tillsammans ska ha åstadkommit om fem år?

Jag är övertygad om att vi kan forma nästa steg i Karlskronas utveckling, där våra invånare känner att det är vind i seglen och full fart framåt. Samtidigt ska vi se till att resten av Sverige får upp ögonen för Karlskrona och Blekinge, och se vilka möjligheter som finns här.