Karlskrona Företags- och hantverksförening

KFH logga

KFH, Karlskrona Företags- och Hantverksförening grundades 1847 och har idag ca 300 medlemmar. Nätverkande är grunden i föreningen och vi vill tillsammans bidra till ett positivt näringslivsklimat i kommunen och regionen.

Camilla Robinsson

VD, Karlskrona Företags- och Hantverksförening

Vem är du?

Camilla Robinsson, Vd på KFH, Karlskrona Företags- och Hantverksförening sedan februari 2020. Inflyttad 2014, bestämde oss för att lämna Skövde och bosätta oss permanent i Karlskrona Skärgård.

Berätta lite om KFH!

KFH, Karlskrona Företags- och Hantverksföreningen grundades 1847 och har idag ca 300 medlemmar. Nätverkande är grunden i föreningen och vi vill tillsammans bidra till ett positivt näringslivsklimat i kommunen och regionen.

Varför är ni engagerade i att forma framtidens livsmiljöer?

Vi vill att Karlskrona ska vara en fantastisk plats att driva företag på, där man vill bo och verka.

Hur ser ni på Karlskronas framtid?

Positivt, det finns en bra bas att bygga från.

Berätta varför ni står bakom satsningen Expo Karlskrona.

Detta ligger i linje med det vi jobbar för, det vill säga att vi tror på samverkan och att vi tillsammans kan bygga upp en stark kommun för tillväxt, som gynnar våra företagare och attraherar som boendemiljö med hög livskvalitet.

Vad önskar du att vi tillsammans ska ha åstadkommit om fem år?

Visa på att Karlskrona är bästa kommunen att bedriva sin verksamhet i och där livskvalitet står i fokus, så att människor utifrån vill välja Karlskrona som sin hemkommun. Idag har fler och fler möjligheten att arbeta hemifrån och då kan vi ju välja vart vi vill bo. Attraktiva boenden, Utökad kollektivtrafik bla på vatten, stort utbud av kultur & aktiviteter, en levande stadskärna och stad.

Karlskrona Företags- och hantverksförening

Besök KFHs webbplats