NKT

NKT förbinder en grönare värld med högkvalitativ elkabelteknik och tar en central roll när världen går mot grön energi. NKT designar, tillverkar och installerar låg-, medel- och högspänningslösningar som möjliggör hållbar energiöverföring. Sedan 1891 har NKT förnyat kraftkabelteknologin som byggde infrastrukturen för de första glödlamporna till dagens teknik för de megawatt som skapas av förnybar energi. NKT har sitt huvudkontor i Danmark och sysselsätter 3900 personer. NKT är noterat på Nasdaq Köpenhamn och omsatte 1,4 miljarder EUR 2020.

Claes Westerlind

Platschef, NKT

Vem är du?

Claes Westerlind, platschef för NKT i Karlskrona och medlem i koncernledningen. Är från Göteborg, flyttade till Karlskrona 2014 och stortrivs idag tillsammans med min sambo och våra två barn boendes på Långö. Karlskrona erbjuder goda möjligheter till kultur, god mat och handel men även hav och annan närhet till naturen. En perfekt balans mellan stort och smått.

Berätta lite om NKT!

NKT i Karlskrona har världsledande kompetens inom högspännings-teknik och -transmission. Vi designar, tillverkar och installerar högspänningskabelsystem från Verkö runt om i Europa och världen för att möjliggöra omställningen från fossila energikällor till förnyelsebara. Att hävda att vi gör något gott för världen samtidigt som vi besitter världsledande kompetens är ingen överdrift och något vi är mycket stolta över. För tillfället expanderar NKT i Karlskrona där vi bland annat håller på att bygga Sveriges tredje högsta byggnad, vårt andra torn

Varför är ni engagerade i att forma framtidens livsmiljöer?

Även en modern produktionsanläggning och vårt fartyg NKT Victoria är inget värda utan våra medarbetare och en förutsättning för att kunna attrahera, behålla och utveckla vår personal är att Karlskrona förblir ett attraktivt ställe att bo och trivas i. Således ser vi det av yttersta vikt att näringslivet och kommunen samverkar för att både forma och förbättra Karlskronas framtid.

Hur ser ni på Karlskronas framtid?

Med en stad belägen som Karlskrona är, ett universitet samt bra skolor och attraktivt boende ser jag ljust på framtiden i synnerhet om vi lyckas marknadsföra och kommunicera detta till riket som helhet.

Berätta varför ni står bakom satsningen Expo Karlskrona.

Enligt ovan, vi är beroende av våra medarbetare och en nyckel till att attrahera, behålla och utveckla kollegor är att man trivs i staden och hemmiljön.

Vad önskar du att vi tillsammans ska ha åstadkommit om fem år?

Karlskrona är vida känt i Sverige som en stad där man vill arbeta, bo, ha barn och barnbarn samt pensionera sig i. Detta åstakommer vi genom att utveckla vår närmiljö med attraktiva boenden, utveckla möjligheten för våra utbildningsinstitutioner att vässa sig ytterligare samt för nya att etablera sig och sist men inte minst förbättra kommunikationen, såväl tåg, flyg som bil möjligheterna till och från Karlskrona.