Samfast

Inom koncernen äger, förvaltar och utvecklar vi bostäder och lokaler. Idag har vi ca 400 hyresbostäder, drygt 100 kontors- och butikslokaler samt en stor mängd parkeringsplatser. Vi är 17 personer i personalstyrkan som arbetar med att säkerställa att vi har trygga och välskötta fastigheter där man kan trivas och må bra i över tid.

Varför är ni engagerade i att forma framtidens livsmiljöer?

Helt avgörande i både utformning och i driftskede är att våra byggnader ska kunna uppfylla många olika krav men framför allt möjligheter för både boende och verksamheter. Att jobba med att byggnaderna vi förvaltar uppfyller både dagens krav men att de även kan möta framtidens utmaningar är mycket intressant. Att skapa attraktiva byggnader och områden kan handla om många olika delar. Det kan vara att alltid beakta långsiktig hållbarhet vid exempelvis materialval. Aktivt jobba med att minska energianvändning men även kring hur områden kan göras tryggare, modernare och mer lockande att vistas i. Framtidens livsmiljöer med efterföljande behov och önskemål gör att vi måste vara med och ställa om nu, och vara en del i den utvecklingen

Hur ser ni på Karlskronas framtid?

En fantastiskt vacker och trivsam stad och plats där vi ser ljust på framtiden, Något som ligger oss varmt om hjärtat och är av stor vikt är att vi tillsammans verkar för och bidrar till att Karlskrona utvecklas. Karlskrona ska ständigt vara en attraktiv plats att bo och arbeta i. Viktigt att vi även arbetar strategiskt för att locka nyetableringar av företag och som ett ständigt aktuellt turistmål.

Berätta varför ni står bakom satsningen Expo Karlskrona.

Självklart vill vi vara med i att hitta nya vägar för att göra Karlskrona än mer attraktivt. Att vi tillsammans samverkar för att hitta nya hållbara och innovativa val som kan ge stort genomslag för Karlskrona, oss som företag och alla vi som bor och verkar här.

Vad önskar du att vi tillsammans ska ha åstadkommit om fem år?

Ett arrangemang i Expo 25 där det presenteras många nya idéer som både vi själva och besökande kan dra nytta av i många år framöver. Att vi alla är än mer medvetna kring hur våra hållbara val i olika sammanhang kan ge positiv effekt inom flera olika områden. Samtidigt har det skapats nya nätverk för att fortsätta driva arbetet inom hållbarhet och innovation framåt och där är Karlskrona ett nav.