SBB

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Ola Svensson

Regionchef syd (södra Sverige och Danmark), SBB

Vem är du?

Ola Svensson, Regionchef Syd, SBB

Berätta om SBB! 

SBB äger bostäder och samhällsfastigheter i Norden

Varför är ni engagerade i att forma framtidens livsmiljöer? 

Dessa frågor är viktiga frågor för SBB och för våra kunder

Hur ser ni på Karlskronas framtid?

Karlskrona har en positiv framtid

Berätta varför ni står bakom satsningen Expo Karlskrona.

Vi tycker det är viktigt att bidra i de städer där vi är en stor fastighetsägare

Vad önskar du att vi tillsammans ska ha åstadkommit om fem år?

Att utveckla en del av våra fastigheter till mer hållbara och attraktiva fastigheter