Sculptur

Mario Markovic

Platschef Karlshamn, Sculptur Sweden AB

Läs mer om företaget här

Vem är du/ni?

Mitt namn är Mario Markovic, jag är platschef på Sculptur Sweden AB i Karlshamn och brinner för att skapa en lite bättre värld.

Berätta lite om Sculptur!

Sculptur är ett privatägt svenskbaserat företag som tror att det finns stora affärsmöjligheter i avfall och specialiserar sig på robotiserad storskalig 3D printning. Vi har förfinat design och teknik till perfektion och säkerställt att alla produkter är tillverkade av biobaserade eller återvunna material för enkel återvinning. Vi jobbar med Additiv tillverkning som innebär att man aldrig använder mer material än produkten behöver för att uppfylla sin funktion, minimalt spill.

Varför är Sculptur engagerade i att skapa framtidens livsmiljöer?

Vi tycker att det är viktigt att vi i framtiden skapar/bygger livsmiljöer där vi samtidigt är rädda om vår miljö och våra resurser.

Hur ser ni på Karlskronas framtid?

Jag tror att Karlskrona med sin unika miljö, närhet till vatten och fin natur har fortsatt att växa och fler människor kommer vilja bo och leva sina liv här.

Varför står ni bakom Expo Karlskrona?

Vi anser att det är viktigt att vara med och bidra samt påverka till att skapa en bättre värld för kommande generationer att leva i.

Vad önskar ni att vi tillsammans åstadkommit om fem år?

Då hoppas jag att vi bygger och producerar produkter med betydligt större andel återvunna och biologiska material: en hållbar industri som har den cirkulära ekonomimodellen som ledstjärna.