Skanska

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i Norden, Europa och USA. Genom att gå i spetsen för hållbarhet erbjuder vi konkurrenskraftiga lösningar. Med våra värderingar och en attraktiv affärsmodell bidrar vi till att skapa en hållbar framtid för kunder och samhället och samtidigt skapa värde för aktieägarna.

Alexander Karlsson

Affärsutvecklare, Skanska

Varför är Skanska engagerade i att skapa framtidens livsmiljöer?

Det är avgörande att vi reducerar vår klimatpåverkan. Inte minst byggbranschen behöver anpassa och ställa om. Därför har vi bestämt oss för att göra det som krävs för att skapa en hållbar framtid. Tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och leverantörer vill vi bygga mer hållbart och arbeta för att jämna ut skillnader och skapa förutsättningar för hälsosamma och inkluderande samhällen som ger goda livsvillkor för alla.

 

Hur ser ni på Karlskronas framtid?

Vi ser med stor tillförsikt på Karlskronas framtid. Vi har verkat i Karlskrona under en lång tid och har en fin verksamhet på plats. De senaste åren har vi investerat i fastigheter och vi vill utveckla staden tillsammans med kommun, näringsliv och medborgare.

Varför står ni bakom Expo Karlskrona?

Skanska delar Expo Karlskronas vision om att bidra till ett Bättre Samhälle och vi ser det som en självklarhet att vara med i satsningen.

Vad önskar ni att vi tillsammans åstadkommit om fem år?

Då önskar jag att vi är igång och bygger på något spännande projekt!