Visionskompaniet Arkitektur & Projekt AB

Visionskompaniet logga

 

En byggemenskap är en grupp människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och senare använder en byggnad.

Byggemenskaper vänder på den traditionella rollfördelningen i byggprocessen och gör demokratiska sammanslutningar av människor till byggherrar. Det innebär en ny typ av beställarroll och för individerna en större frihet att få ett boende anpassat efter de egna villkoren och behoven.

Joachim Widerstedt

Ägare, Visionskompaniet

Vem är du/ni?

Jag heter Joachim Widerstedt och delar min tid mellan eget företagande och min tjänst på Tingsrydsbostäder som Projektchef (Förvaltningslokaler). Jag är Civ Ing V från Chalmers och familjens fastighetsföretagande har varit en del av mitt liv sedan 1995.
Under de senaste dryga 10 åren har jag varit engagerad i och nyfiken på modernt trähusbyggande, gröna tak och socialt byggande. Det senare med fokus på bo- och byggemenskaper. Tidigare styrelseordförande för bland annat Växjö Citysamverkan AB.

Jag hittade till Karlskrona för snart sju år sedan när jag träffade min fru Lotta Widerstedt. Vi bor sedan 2017 på Hästö och överrumplas gång på gång av de vackra vyerna som möter en i vardagen när man tar sig runt i Karlskrona.

Berätta lite om Visionskompaniet!

Mitt eget företagande består av två delar, fastighetsägande och projekt. Genom Visionskompaniet Arkitektur & Projekt AB har jag mellan åren 2014 och 2021 varit både koordinator och projektledare för ett antal Vinnovaprojekt. GreenRoof Explore, Egnahemsfabriken, Diversity- byggemenskaper för hållbart byggande. En lärorik resa med lärdomar som vikten av att samverka och att studera vårt samhälle ur ett större perspektiv än där man själv står och verkar.
Har tidigare erfarenhet av att designa och bygga trähus. Därutöver lärt mer genom utbildningar, resor och konferenser i Sverige och Europa kring mina fokusområden; trähus, gröna tak och socialt byggande.
I min anställning jobbar jag med Kommunala ny- och ombyggnadsprojekt med ett starkt fokus på hållbarhet - ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

Varför är Visionskompaniet engagerade i att skapa framtidens livsmiljöer?

Med en nyfikenhet som drivkraft och kreativ personlighet så vill man vara där det händer. Hemma vid köksbordet bubblar det av idéer och när vi jämför trähusbyggande med trädgårdsterapi och odling som min fru har verkat inom de senaste 8 åren, så finns det en tydlig koppling till människan och vår hälsa enligt forskningen. Kopplar man sedan ihop det med vår behov av sociala kontakter så är det uppenbart att våra livsmiljöer står i centrum för vårt välbefinnande. Både i vår vardag på arbetet och under vår fritid. Samverkan utanför de vanliga strukturerna är nödvändig för att skapa något bättre.

Hur ser ni på Karlskronas framtid?

Vi hoppas att Karlskrona i framtiden är lika attraktiv som den är vacker, med en bredd och variation som får andra städer att stå i kö för att lära av oss.

Varför står ni bakom Expo Karlskrona?

Karlskrona är en bländande vacker pärla i sydost som kan locka fler. Att hitta engagerade aktörer och samverkansformer är viktigt. Genom att sätta upp gemensamma mål så som Expo Karlskrona kan personer och företag hitta varandra och göda varandras idéer, företagande och projekt. För vår del är möjligheten att ta plats och hitta samarbeten på hemmaplan en spännande möjlighet vi inte kan tacka nej till.

Vad önskar ni att vi tillsammans åstadkommit om fem år?

Med gemensamt arbete och utveckling i samverkan har vi satt tydliga spår av vad en stad med hållbarhet i framkant kan prestera. Vi har en grönskade stad och en levande landsbygd. Vattnet är en del av staden och staden har vuxit ut i vattnet. Transport, mat och energisystem är utvecklade så att hela kommunen och regionen är levande, hållbar och resilient. Näringsliv och akademi blomstrar och lockar kompetenser från hela världen. Alla invånare är inkluderade och lever i en social kontext, både ung och gammal, i ekologiskt hållbara bostäder med naturen in på knuten.