Fokusområden

Fem fokusområden för framtiden

Vi vill skapa framtidens boende- och livsmiljöer, med Karlskrona som arena. Genom våra fem utvalda fokusområden vill vi styra utvecklingen och arbeta med de frågor vi tror är viktigast för att forma framtidens samhälle.

 

Våra fem fokusområden

Hållbarhet

En hållbar utveckling är inte ett val, det är en nödvändighet. Vi vill bidra till att skapa framtidens hållbara livsmiljöer.
Läs mer om Hållbarhet

Ny teknik

Ny teknik är en viktig del i framtidens livsmiljöer, och kan bidra till att lösa våra gemensamma utmaningar. Det ska vi jobba med i Expo Karlskrona.
Läs mer om Ny teknik

Stadsbyggnad

Stadsbyggnation handlar om att skapa goda boende- och livsmiljöer för dig, dina grannar och alla andra. Men också att ta hänsyn till platsen och andra faktorer.
Läs mer om Stadsbyggnad

Livskvalitet

Vi vill bidra till ett gott liv, där det är enkelt att leva. En god miljö, närhet till naturen och kulturen. Kort resväg till arbetet och närhet till dina vänner.
Läs mer om Livskvalitet

Välfärd

Vård, skola, omsorg. Välfärden berör oss alla på ett eller annat vis, och vi vill utforska hur framtidens välfärd ska fungera.
Läs mer om Välfärd