Livskvalitet

Livskvalitet är ett till viss del subjektivt begrepp, med olika innebörd för alla människor. Men genom att utgå från ett forskningsbaserat perspektiv vill vi ta oss an utmaningen att förbättra den upplevda livskvalitén hos våra invånare.

Andra områden

Hållbarhet

En hållbar utveckling är inte ett val, det är en nödvändighet. Vi vill bidra till att skapa framtidens hållbara livsmiljöer.

Läs mer

Ny teknik

Ny teknik är en viktig del i framtidens livsmiljöer, och kan bidra till att lösa våra gemensamma utmaningar. Det ska vi jobba med i Expo Karlskrona.

Läs mer

Stadsbyggnad

Stadsbyggnation handlar om att skapa goda boende- och livsmiljöer för dig, dina grannar och alla andra. Men också att ta hänsyn till platsen och andra faktorer.

Läs mer

Välfärd

Vård, skola, omsorg. Välfärden berör oss alla på ett eller annat vis, och vi vill utforska hur framtidens välfärd ska fungera.

Läs mer