Ny teknik

Den tekniska utvecklingen går otroligt snabbt, och erbjuder både otroliga möjligheter och en del utmaningar. Ny teknik som vi inte kan föreställa oss idag kommer vara en del av vår framtida vardag och livsmiljö. I Expo Karlskrona vill vi utforska hur vi genom ny teknik kan förbättra vårt samhälle.

Teknikbolagen dominerar

Kartan över världens högst värderade företag har ritats om dramatiskt det senaste decenniet. Numera är de fem högst värderade bolagen alla tech-bolag.

  • Apple
  • Microsoft
  • Amazon
  • Alphabet (Google)
  • Facebook

Ny teknik

Karlskrona har en lång tradition av ny teknik. För 250 år sedan revolutionerade af Chapman båtbyggarkonsten, och Polhem byggde en ny torrdocka. Snabbspolar vi några hundra år framåt ser vi etableringen av Telecom City som en viktig milstolpe, och idag har vi både små och stora företag som arbetar med olika former av ny teknik.

3D i samhällsplaneringen
Karlskrona ligger redan idag långt framme när det gäller att använda 3D-visualisering och Virtual Reality i bygg- och planarbetet. Genom att använda dessa verktyg är det lättare att förstå hur nya byggnader kommer se ut och påverka sin omgivning. Denna teknik vill vi fortsätta utveckla i samarbete med akademin.

Smarta trafikflöden
Karlskrona har redan idag infört smart teknik för parkeringsplatser, men vi vill titta på hur smart teknik med sensorer och autonoma fordon kan utveckla framtidens trafikflöden så de blir miljövänligare och effektivare.

Andra områden

Hållbarhet

En hållbar utveckling är inte ett val, det är en nödvändighet. Vi vill bidra till att skapa framtidens hållbara livsmiljöer.

Läs mer

Stadsbyggnad

Stadsbyggnation handlar om att skapa goda boende- och livsmiljöer för dig, dina grannar och alla andra. Men också att ta hänsyn till platsen och andra faktorer.

Läs mer

Livskvalitet

Vi vill bidra till ett gott liv, där det är enkelt att leva. En god miljö, närhet till naturen och kulturen. Kort resväg till arbetet och närhet till dina vänner.

Läs mer

Välfärd

Vård, skola, omsorg. Välfärden berör oss alla på ett eller annat vis, och vi vill utforska hur framtidens välfärd ska fungera.

Läs mer