Stadsbyggnad

Expo Karlskrona vill utveckla stadsbyggnation och samhällsbyggnad i samarbete med kommun och akademi. Vi vill hitta ännu bättre metoder för att kunna använda stadsplanering för att forma samhället idag och ge utrymme och flexibilitet för framtida utveckling.

Hållbarhet är en förutsättning för stadsbyggnad och att skapa attraktiva och levande livs- och bebyggelsemiljöer. Ny teknik är ett verktyg för att åstadkomma detta. Vi arbetar med att skapa en digital samhällsbyggnadsprocess – från idé till översiktsplan- detaljplan och färdig byggnad och underhåll av densamma. Detta gör vi bland annat genom att utveckla en digital 3D-modell – en digital tvilling av staden (på sikt kommunen). Det här arbetet kommer vi att ha nytta av och vidareutveckla inom ramen för Expo.

Andra områden

Hållbarhet

En hållbar utveckling är inte ett val, det är en nödvändighet. Vi vill bidra till att skapa framtidens hållbara livsmiljöer.

Läs mer

Ny teknik

Ny teknik är en viktig del i framtidens livsmiljöer, och kan bidra till att lösa våra gemensamma utmaningar. Det ska vi jobba med i Expo Karlskrona.

Läs mer

Livskvalitet

Vi vill bidra till ett gott liv, där det är enkelt att leva. En god miljö, närhet till naturen och kulturen. Kort resväg till arbetet och närhet till dina vänner.

Läs mer

Välfärd

Vård, skola, omsorg. Välfärden berör oss alla på ett eller annat vis, och vi vill utforska hur framtidens välfärd ska fungera.

Läs mer