Välfärd

Vård, skola, omsorg. Välfärden berör oss alla på ett eller annat vis, och vi vill utforska hur framtidens välfärd ska fungera. Hur möter vi den demografiska utmaningen och de krav och förväntningar som kommer finnas på välfärden i framtiden? Kan ny teknik vara en väg för att utveckla framtidens välfärdstjänster?

Andra områden

Hållbarhet

En hållbar utveckling är inte ett val, det är en nödvändighet. Vi vill bidra till att skapa framtidens hållbara livsmiljöer.

Läs mer

Ny teknik

Ny teknik är en viktig del i framtidens livsmiljöer, och kan bidra till att lösa våra gemensamma utmaningar. Det ska vi jobba med i Expo Karlskrona.

Läs mer

Stadsbyggnad

Stadsbyggnation handlar om att skapa goda boende- och livsmiljöer för dig, dina grannar och alla andra. Men också att ta hänsyn till platsen och andra faktorer.

Läs mer

Livskvalitet

Vi vill bidra till ett gott liv, där det är enkelt att leva. En god miljö, närhet till naturen och kulturen. Kort resväg till arbetet och närhet till dina vänner.

Läs mer