Om Expo Karlskrona

Vad är Expo Karlskrona?

En nationell och internationell arena för innovation, utveckling och hållbar tillväxt – det är vad Karlskrona kommer vara under de kommande åren inom ramen för den stora satsningen Expo Karlskrona. Initiativet är en följd av det breda arbete för ökad tillväxt som Karlskrona kommun nu genomför. Bakom satsningen finns även en stor bredd av företag och organisationer som alla vill främja en innovativ och hållbar framtid med god livskvalitet. 

Under åren fram till 2025 och genomförandet av Expo 25 kommer en lång rad utvecklingsprojekt att genomföras i ett brett samarbete, särskilt inom de fem fokusområdena hållbar utveckling, ny teknik, stadsbyggnation, välfärd och livskvalitet. Förväntade resultat av satsningen är bland annat en ökad nybyggnation, ökade externa investeringar, befolkningstillväxt, förbättrad kompetensförsörjning för företagen, fler arbetstillfällen och en ökad digitalisering. 

Niklas Carlsson, projektledare

"Det känns oerhört spännande och viktigt att hela Karlskrona nu gör den här satsningen tillsammans, med fokus på innovation och tillväxt. Vi lanserar nu Expo Karlskrona och bjuder in ännu fler företag och organisationer att skriva avsiktsförklaringar om partnerskap"

Partners
You must check reCaptcha above!

Vi står bakom Expo Karlskrona

Karlskrona kommun

Karlskrona kommun är huvudansvarig för satsningen på Expo Karlskrona.

Läs mer

Skanska

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag

Läs mer

SBB

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt.

Läs mer

NKT

NKT förbinder en grönare värld med högkvalitativ elkabelteknik och tar en central roll när världen går mot grön energi.

Läs mer

Blekinge Tekniska Högskola

Blekinge Tekniska Högskola är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus.

Läs mer

Karlskrona Företags- och hantverksförening

KFH, Karlskrona Företags- och Hantverksförening, grundades 1847 och har idag ca 300 medlemmar.

Läs mer

10X Arena

10X Arena strävar efter att accelerera innovationer inom exponentiella teknologier för att bygga resilienta organisationer och ställa om samhället hållbart.

Läs mer

Marinmuseum

Marinmuseum är Sveriges nationella museum för den svenska marinens historia, från 1522 till idag.

Läs mer

Michano

Michano AB är ett family office som brinner för utveckling både lokalt och internationellt.

Läs mer

Karlskrona City

Vi vill skapa en levande stadskärna fylld av evenemang, stolta Karlskrona-bor och nöjda besökare som talar väl om vår stad

Läs mer

Samfast

Samfast äger, förvaltar och utvecklar bostäder och lokaler.

Läs mer

Heimstaden

Heimstaden är ett av Sveriges snabbast växande fastighetsbolag

Läs mer

Energikontor Sydost

Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling.

Läs mer

Paraply

Vi är innovatörer, strateger och kommunikatörer som är proffs på att bygga broar mellan människor och varumärken.

Läs mer

Blue Science Park

Blue Science Park är en innovationsmiljö som ska stärka Blekinge

Läs mer

Brinova Fastigheter

Vi är södra Sveriges självklara fastighetspartner för bostäder och samhällsfastigheter i utvalda, attraktiva tillväxtorter.

Läs mer

Expo Karlskrona

Du är på väg att bli en del av något stort!

Vad heter ditt företag/organisation?

Så vi vet vem du representerar

Vad heter du?

Så vi vet vem som är kontaktperson

Vad har du för e-postadress?

Så vi kan kontakta dig.

Tack!

Tack för din intresseanmälan!

You must check reCaptcha above!