Förstudie gjord för nytt bostadsområde

2022-04-22

Torstäva, norr om Trummenäs, är på väg att bli ett helt nytt samhälle i Karlskrona kommun. Under kommande åren planeras såväl bostäder som förskola, äldreomsorg, lekplatser och handel i området.

Som en del i arbetet att växa köpte kommunen förra året 43 hektar mark i Torstäva. Det är ett område norr om Trummenäs som det nu finns stora planer för. Förvärvet innebär stora utvecklingsmöjligheter för bostäder, förskola, omsorgsboende och handel i en vacker, havsnära miljö på nära avstånd till kommunens centrala delar.

– Karlskrona ska vara en attraktiv kommun att både flytta till, bo kvar i och återvända till. Trygg närmiljö och närhet till naturen är det som är mest attraktivt när vi väljer boendeort och Torstäva erbjuder fantastiska förutsättningar för det, säger Sandra Bizzozero, kommunstyrelsens ordförande i Karlskrona.

– Nästa steg är att börja arbeta med ett planförslag där vi bland annat tittar på vilken mark som lämpar sig till vad, säger Marcus Borg, planarkitekt på Karlskrona kommun som varit delaktig i förstudien för området.

Hållbarhet i fokus

En viktig aspekt i allt Karlskrona kommun gör är hållbarhet. Det handlar dels om ekologisk hållbarhet, som att bevara viktiga naturvärden, men även social hållbarhet. Att bygga på ett socialt hållbart sätt kan handla om att planera för ökad trygghet och erbjuda bostadsformer som passar många.

– Ambitionen är att skapa en social mix och erbjuda olika boendeformer, både villor, radhus och flerfamiljshus. Det är bland annat viktigt ur ett demografiskt perspektiv. Man ska kunna bo och leva i sitt område hela livet, även när man blivit äldre och kanske inte längre vill bo kvar i sin villa, säger Marcus Borg.

 

Läs hela nyheten på Karlskrona kommuns webbplats:
Torstäva blir en del av ett helt nytt samhälle - Karlskrona.se

Fler nyheter

2022-11-21

Artikel i BLT: Så går jobbet med Expo Karlskrona

Lokaltidningen BLT har intervjuat projektledare Niklas Carlsson i en artikel om Expo Karlskrona och planerna framöver.

Läs mer
Karlskrona Expo 2025 Karlskrona Expo 2025
2022-10-28

Pottholmen fortsätter utvecklas

Entrén till staden i havet fortsätter växa. Nu är det klart att Riksbyggen kommer stå för utvecklingen av två nya kvarter med omvårdnadsboende, mobilitetshus och bostäder i 14 våningar.

Läs mer
2022-08-31

Energilabbets energipaviljong

Våra projektpartners på Energilabbet ställer ut paviljong på Stortorget i Karlskrona för alla som är nyfikna eller oroliga inför framtida (och samtida) energiutmaningar

Läs mer