Pressinfo lansering Expo Karlskrona

2021-05-28

Härifrån bygger vi framtiden!

Expo Karlskrona är en flerårig satsning på hållbar samhällsutveckling. Finalen för satsningen är Expo 25, nästa generations bomässa.

Här finns pressmeddelande som PDF

Här finns pressbild på projektledare Niklas Carlsson

En nationell och internationell arena för innovation, utveckling och hållbar tillväxt – det är vad Karlskrona kommer vara under de kommande åren inom ramen för den stora satsningen Expo Karlskrona. Initiativet är en följd av det breda arbete för ökad tillväxt som Karlskrona kommun nu genomför. Bakom satsningen finns även en stor bredd av företag och organisationer som alla vill främja en innovativ och hållbar framtid med god livskvalitet.

Ökad nybyggnation förväntas

Under åren fram till 2025 och genomförandet av Expo 25 kommer en lång rad utvecklingsprojekt att genomföras i ett brett samarbete, särskilt inom de fem fokusområdena hållbar utveckling, ny teknik, stadsbyggnation, välfärd och livskvalitet. Förväntade resultat av satsningen är bland annat en ökad nybyggnation, ökade externa investeringar, befolkningstillväxt, förbättrad kompetensförsörjning för företagen, fler arbetstillfällen och en ökad digitalisering.

Sandra Bizzozero, kommunstyrelsens ordförande

”Vi strävar efter att Karlskrona ska bli en förebild inom miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet och ser en satsning som Expo Karlskrona som en fantastisk möjlighet att ta stora kliv i den riktningen. Karlskrona ska ta plats på den nationella och internationella scenen och använda Expo Karlskrona och Expo 25 som hävstång”

Karlskrona – en förebild

Sandra Bizzozero (S), kommunstyrelsens ordförande, vill se ett tydligt arbete för en mer hållbar framtid.
- Vi strävar efter att Karlskrona ska bli en förebild inom miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet och ser en satsning som Expo Karlskrona som en fantastisk möjlighet att ta stora kliv i den riktningen. Karlskrona ska ta plats på den nationella och internationella scenen och använda Expo Karlskrona och Expo 25 som hävstång, säger hon.

Arbetet leds av Niklas Carlsson, projektledare på Karlskrona kommun. Han är inflyttad till Lyckeby, och ser en enorm potential i Karlskrona och Blekinge.
- Här finns verkligen livskvalitet och glädje. Det känns oerhört spännande och viktigt att hela Karlskrona nu gör den här satsningen tillsammans, med fokus på innovation och tillväxt. Vi lanserar nu Expo Karlskrona och bjuder in ännu fler företag och organisationer att skriva avsiktsförklaringar om partnerskap.

Lång historia av innovation

Karlskrona har en lång historia av innovation och problemlösning. Allt från att på 1600-talet anlägga en stad på en plats utan dricksvatten till dagens forskning på Blekinge Tekniska Högskola och innovativa företag inom flera branscher. Här finns också närheten till fantastiska naturupplevelser och en god livskvalitet.

- För mig är det viktigt att det här blir hela Karlskronas Expo, en möjlighet för både kommun, företagare och medborgare att visa upp vilka fantastiska livsmiljöer vi har och vilken utvecklingspotential som finns, säger Magnus Larsson (C), kommunalråd.

Att våra invånare är involverade i Karlskronas utveckling är en grundbult i arbetet inom Expo Karlskrona.
- Givetvis bjuder vi in våra invånare att tycka till om satsningen och om Karlskronas framtid. I slutänden är det för deras skull som en sådan här satsning görs. Utvecklas vi inte står vi stilla eller backar, och vi vill framåt, säger Börje Dovstad (L), kommunalråd.

Bred politisk enighet

Det finns en bred politisk enighet om att Expo Karlskrona är en viktig satsning. - Expo Karlskrona är en av flera viktiga satsningar för att få ytterligare fart på tillväxten, vilket behövs för att vi ska kunna upprätthålla en god välfärd och samhällsservice även i framtiden. Karlskrona behöver växa, Karlskrona behöver synas och Karlskrona behöver fler kreativa människor, säger Camilla Brunsberg (M), oppositionsråd.

Expo Karlskrona-utmaningen

- Vi går nu ut med Expo Karlskrona-utmaningen till Sveriges företag och organisationer. Vi ställer frågan om de är villiga att ta ansvar för framtiden? Är de modiga och innovativa? Vill de bli förebilder när det gäller hållbar utveckling? Vågar de utveckla sin egen verksamhet genom innovativa processer? frågar Niklas Carlsson, och fortsätter: - För att vara aktuell som partner till Expo Karlskrona ska ens organisation präglas av framåtanda, en vilja att tänka nytt och ha en verksamhet som är intressant på nationell eller internationell nivå.

Kontakt

Fler nyheter

2022-11-21

Artikel i BLT: Så går jobbet med Expo Karlskrona

Lokaltidningen BLT har intervjuat projektledare Niklas Carlsson i en artikel om Expo Karlskrona och planerna framöver.

Läs mer
Karlskrona Expo 2025 Karlskrona Expo 2025
2022-10-28

Pottholmen fortsätter utvecklas

Entrén till staden i havet fortsätter växa. Nu är det klart att Riksbyggen kommer stå för utvecklingen av två nya kvarter med omvårdnadsboende, mobilitetshus och bostäder i 14 våningar.

Läs mer
2022-08-31

Energilabbets energipaviljong

Våra projektpartners på Energilabbet ställer ut paviljong på Stortorget i Karlskrona för alla som är nyfikna eller oroliga inför framtida (och samtida) energiutmaningar

Läs mer