Om Expo Karlskrona

Vad är Expo Karlskrona?

En nationell och internationell arena för innovation, utveckling och hållbar tillväxt – det är vad Karlskrona kommer vara under de kommande åren inom ramen för den stora satsningen Expo Karlskrona. Initiativet är en följd av det breda arbete för ökad tillväxt som Karlskrona kommun nu genomför. Bakom satsningen finns även en stor bredd av företag och organisationer som alla vill främja en innovativ och hållbar framtid med god livskvalitet. 

Under åren fram till 2025 och genomförandet av Expo 25 kommer en lång rad utvecklingsprojekt att genomföras i ett brett samarbete, särskilt inom de fem fokusområdena hållbar utveckling, ny teknik, stadsbyggnation, välfärd och livskvalitet. Förväntade resultat av satsningen är bland annat en ökad nybyggnation, ökade externa investeringar, befolkningstillväxt, förbättrad kompetensförsörjning för företagen, fler arbetstillfällen och en ökad digitalisering. 

Kontaktperson

You must check reCaptcha above!