Partnernytt

Här hittar du samtliga nyhetsbrev som är framtagna för våra projektpartners

Partnernytt #1

Nya partners, utökad projektgrupp och mycket kommunikation

Läs mer
Karlskrona Expo 2025 Karlskrona Expo 2025