Tillgänglighetsredogörelse för expokarlskrona.se

Tillgänglighet för Expo Karlskrona

Karlskrona kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.expokarlskrona.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.expokarlskrona.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt


Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning av hjälpmedel

4.1.2 (A) Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel

Exempel:

  • Det finns innehåll på sidor som saknar eller inte har en korrekt märkning gällande HTML eller WAI-ARIA. Detta kan i sin tur leda till att olika tekniska hjälpmedel inte fungerar korrekt.

 

Problem vid användning av formulär

 

3.3.2 (A) Se till att det finns klickbara ledtexter/etiketter när innehåll kräver inmatning från användaren.

Exempel:

  • Det finns inmatningsfält som har etiketten placerad i inmatningsfältet i stället för nära anslutning. Detta gör att man inte ser etiketten när man börjat skriva i fältet.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av expokarlskrona.se

Senaste bedömningen gjordes den 8 juni 2021

Webbplatsen publicerades den 28 maj 2021

Redogörelsen uppdaterades senast den 8 juni 2021